Poddasze użytkowe z dachem wykonanym z płyt dachowych YTONG

tmp38bf-1Dach wykonany z płyt dachowych YTONG w układzie poziomym, z podparciem na ścianach poprzecznych budynku.

W technologii YTONG możliwe jest wykonanie dachu bez tradycyjnej więźby dachowej.
Dachy skośne mogą być wykonane z płyt YTONG w układzie poziomym lub pionowym:
•    W układzie poziomym płyty oparte są na ścianach szczytowych i wewnętrznych ścianach poprzecznych.
•    W układzie pionowym płyty opierają się na ściankach kolankowych i żelbetowym lub stalowym podciągu rozpiętym pomiędzy ścianami poprzecznymi.
Połacie dachowe wykonane z płyt YTONG mają podobne … Czytaj dalej

Poddasze użytkowe w budynku szkieletowo-ryglowym z zewnętrzną ścianką kolankową

tmpcb0e-1Poddasze użytkowe w budynku szkieletowo-ryglowym z zewnętrzną ścianką kolankową.

Drewniana konstrukcja szkieletowo-ryglowa jest bliska polskim tradycjom budowlanym. Więźby dachowe z elementów o grubych, solidnych przekrojach spotkać można w wielu starych budynkach, a trwałość takich rozwiązań nie podlega wątpliwości.

Konstrukcja drewnianej ścianki kolankowej może być powiązana z wiązarami dachu poprzez stężenie parą kleszczy ze słupem podpierającym płatew pośrednią. Drugim rozwiązaniem jest powiązanie jej poprzez konstrukcję wie-szara, w którym tramy są połączone przy okapie dachu z krokwiami.

Rozmieszczenie pełnych wiązarów więźby dachowej … Czytaj dalej

Poddasze użytkowe ze ścianką kolankową ponad ścianami zewnętrznymi

tmp40d0-1Poddasze użytkowe z więźbą dachową opartą na zewnętrznej, drewnianej ścianie kolankowej.

Alternatywą dla murowanej ścianki kolankowej jest podniesienie więźby dachowej na konstrukcji drewnianej .
Drewniana konstrukcja ścianki kolankowej powinna być wzmocniona w kierunku prostopadłym do ścian zewnętrznych przez kleszcze, które stężają ją ze słupami wiązarów pełnych.
Szczególnej uwagi wymaga wykończenie elewacji i zachowanie ciągłości warstwy termoizolacyjnej na styku ściany zewnętrznej i ścianki kolankowej oraz ocieplonej połaci dachowej.

•    Ścianka osłonowa z cegły na zewnątrz drewnianej konstrukcji pozwala na kontynuację murowanej … Czytaj dalej

Wentylacja połaci dachowych

O sposobie wentylowania dachu skośnego decyduje zagospodarowanie poddasza i rodzaj zastosowanych warstw wstępnego krycia

W poddaszu nieużytkowym termoizolacja umieszczona jest na stropie górnej kondygnacji. Naturalną przestrzeń wentylacyjną tworzy sama kubatura poddasza między termoizolacją a warstwą wstępnego krycia. Przestrzeń ta powinna mieć zapewniony swobodny przepływ powietrza poprzez nawiewne otwory wentylacyjne usytuowane pod okapami oraz otwory wywiewne w kalenicy dachu i w górnej części ścian szczytowych.

W poddaszu użytkowym wentylacja dachu ograniczona jest do szczelin wentylacyjnych umieszczonych w połaciach dachowych.

We współczesnych … Czytaj dalej